Απολογισμός / Report 2019

Απολογισμός / Report 2019
June 4, 2020 No Comments News AMEN Technologies

GREEK

Η Εταιρεία ΑΜΕΝ Τεχνολογίες το 2019 έχει συμπληρώσει επτά χρόνια παρουσίας στον ελληνικό επιστημονικό χώρο. Με έδρα το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” και το Τεχνολογικό Πάρκο «Λεύκιππος», η Εταιρεία ΑΜΕΝ Τεχνολογίες έχει επιτύχει σημαντικά επιτεύγματα στο χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας, ως μέρος του οικοσυστήματος των start-up του Πάρκου από την έναρξή του.

Ξεκινώντας το 2013 με την έμπνευση τεσσάρων συνεργατών η Εταιρεία ΑΜΕΝ Τεχνολογίες κατόρθωσε να κατασκευάσει ένα πρωτοποριακό σύστημα πυροσσυσωμάτωσης κόνεων, το RHS Sintering System, το οποίο και κέρδισε το βραβείο στο StartupBootcamp HighTech XL 2015. Προχώρησε την έρευνά της σε νέες εφαρμογές προηγμένων νανοϋλικών με ενδιαφέρουσες ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες. Μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών/διεθνών χρηματοδοτήσεων (INAPEM, RADAR, NANOMAG, NANOPOL κ.α.) η Εταιρεία ΑΜΕΝ Τεχνολογίες έχει επιτύχει  την εξέλιξη της πατέντας, στην οποία απονεμήθηκε και η διάκριση του Seal of Excellence (Σφραγίδας Αριστείας) από την ΕΕ αλλά και το ΕΣΠΑ. Η Εταιρεία επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη και διεύρυνση των επιστημονικών δραστηριοτήτων της. To 2018 δραστηριοποιήθηκε και σε μια νέα εφαρμογή σε ερευνητικό επίπεδο, το 3D Printing μαγνητικών υλικών, εκτυπώνοντας το 1ο 3D motor.

Από το 2016 και έπειτα η εταιρεία συμμετέχει σταθερά στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ. 15 φοιτητές και φοιτήτριες από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υλοποίησαν την πρακτική τους στα γραφεία και τα εργαστήριά μας για ένα διάστημα 2 – 3 μηνών ανάλογα με το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου, εργάστηκαν και επικεντρώθηκαν στην επιστήμη και στο αντικείμενο τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος INAPEM έκανε την τρίμηνη πρακτική του άσκηση ένας επιπλέον φοιτητής από την Κολομβία.

Είναι πραγματικά αξιέπαινο ότι η εταιρεία AMEN Τεχνολογίες έχει προσελκύσει επιτυχώς περισσότερα από 4 προγράμματα χρηματοδότησης μέχρι στιγμής, παρά τους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε ως χώρα.  Έτσι, φέτος πρόκειται να θέσουμε σε εφαρμογή μια νέα Υπηρεσία για προγράμματα ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκές/διεθνείς χρηματοδοτήσεις που θα ονομαστεί «Προσωπικός Σύμβουλος Χρηματοδοτήσεων». Η Υπηρεσία θα είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης, τη διόρθωση, την προετοιμασία και την υποβολή των αρχείων που απαιτούνται σύμφωνα με τα επιστημονικά πεδία που ταιριάζουν στα επιστημονικά ατομικά προφίλ, τα οποία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο www.amentechnologies.com .

Τέλος, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας, η ΑΜΕΝ Τεχνολογίες κατασκεύασε μάσκες εργασίας για ερευνητές μέσω 3D Printing. Οι μάσκες εφαρμόστηκαν δοκιμαστικά σε εργαστήριο της εταιρείας μετά το τέλος της καραντίνας. Η ΑΜΕΝ Τεχνολογίες θα δωρίσει τις μάσκες στο προσωπικό του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, δείχνοντας έμπρακτα τη συνεισφορά της στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

Η χρονιά που διανύουμε θα μας βρεί αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις. Η ΑΜΕΝ Τεχνολογίες είναι αποφασισμένη να ενδυναμωθεί και να βελτιώσει τις ικανότητές της στο χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας, σε συνέργεια  με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, ακόμη και εν μέσω πανδημίας. Ευχαριστούμε το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος για τη φιλοξενία στις εγκαταστάσεις του. Μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε!

Με εκτίμηση,

Νιάρχος Φιλώτας – CEO

ENGLISH

In 2019, AMEN Technologies has already completed seven years of action in Greece and abroad. A spin-off of  NCSR “Demokritos” has its office at the Technological Park “Lefkippos”, AMEN Technologies has achieved significant accomplishments in the field of research and development, being a part of the start-ups ecosystem of the Park since its birth.

Originally founded in 2013 by the inspiration of four individuals, AMEN Technologies has succeeded in developing an innovative system for sintering of various powders, the RHS Sintering System, which has won the prize in StartupBootcamp HighTech XL 2015 .

We have further proceeded in new applications of advanced nanomaterials with challenging electrical and magnetic properties. Through domestic and European / international funding (INAPEM , RADAR , NANOMAG , NANOPOL etc.) we have proceeded in the evolution of the patent, for which the Seal of Excellence distinction (Excellence Seal) was awarded; we have also targeted the development and expansion of the company’s scientific activities. In 2018, we started working on a new research field, the 3D Printing in magnet materials, accomplishing the printing of the first 3D Motor.

Since 2016 onwards, the company has successfully participated in internship schemes for students through the ATLAS system. 15 students from the University of Patras, the University of Athens and the University of Ioannina have implemented their internship in our premises and laboratories for a period of two-three months according to the University contract, and were actively engaged in the company’s activities and research depending on the individual field of science. A additional student from Colombia has also participated for a three month internship as part of INAPEM program.

This year, in 2020, a new Service department for Greek and European / international funding will be in operation, called “Personal Consultant for Funding”. It is quite significant that the AMEN team has successfully attracted more than 4 funding projects so far, despite the hard times we experience as a country.  The “Personal Consultant for Funding” Service will be in charge of identifying funding opportunities, proofreading, preparing and submitting the files needed according to the scientific fields that match your profile, which can be found on the website www.amen-technologies.com

Finally, in terms of Corporate Responsibility, AMEN TECHNOLOGIES has printed COVID-19 protecting face masks for researchers in its 3D Printing systems. The masks have been tested in the company’s laboratory after the end of the quarantine. AMEN Technologies has donated the masks to the staff working at NCSR Demokritos, thus actively demonstrating its contribution to the health and security of employees.

This year is foreseen to be a time of new challenges. AMEN Technologies is determined to strengthen, and to further build its capacity so that to efficiently cope with the science and technology field in close synergy with private and public stakeholders, even in times of pandemic.

We would like to thank NCSR Demokritos for hosting AMEN Technologies and providing the relevant facilities. Together we can step forward!

Kind Regards,

Niarchos Filotas – CEO

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.